Tesislerimizde temiz üretim teknolojilerinin kullanılması, geri kazanımın en üst düzeyde tutulması, toprağa, havaya ve suya en az atığın verilmesi, çevre bilincinin ve çevre performansımızın artırılması için çevre yatırımları ve iyileştirmeler gerçekleştirdik.

Dünyanın en büyük enerji kullanıcısı sektörlerden biri olarak enerji verimliliği alanındaki performansımız hem maliyetlerimizi hem de çevre performansımızı doğrudan etkiliyor. Bu doğrultuda enerji verimliliğimizi sürekli izliyor, her yılbaşında belirlediğimiz tüketim hedeflerinin yakalanması için, enerji tüketim değerinin en alt birimlere yayılmasını, sorumlular bazında takip edilmesini, iyileştirmeye açık alanların belirlenerek uygunsuzlukların giderilmesini sağlıyoruz. Sürdürülebilir üretim için kesintisiz ve verimli enerji kullanımının kaçınılmaz olduğu bilinciyle yürüttüğümüz çalışmalarımız sayesinde tesislerimizde spesifik enerji tüketimimiz her yıl daha da iyileşiyor.